MENU

Środki poprawy efektywności energetyczne

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Bojszowy w latach 2015 - 2018

 

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w gminie Bojszowy w latach 2015 - 2018, których celem była poprawa efektywności energetycznej.

 

Lp.

Opis działania

Program

Poniesione koszty

Opis uzyskanego efektu

1

Wymiana kotła c.o. w budynku przy ulicy Żubrów 23 w Międzyrzecze

W ramach realizacji budżetu gminy Bojszowy

19 680,00 zł

Wymiana zużytego technicznie kotła węglowego starego typu na nowoczesny wysokosprawny spowodowało ograniczenie zużycia węgla.

2

Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Świętojańskiej w Jedlinie

W ramach realizacji budżetu gminy Bojszowy

19 081,27 zł

Wymiana zużytego technicznie kotła starego typu na nowoczesny wysokosprawny kocioł olejowy spowodowało ograniczenie zużycia paliwa.

3

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ulicy Lisiej w Międzyrzeczu

Dofinansowanie 85% w ramach „Metropolitarnego Funduszu Solidarności”, pozostałe 15% w ramach realizacji budżetu gminy Bojszowy

 

55 903,50 zł

Zastosowanie nowoczesnych                       LED-owych opraw spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ograniczy jej zużycie.

4

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie odcinka drogi gminnej ulicy Słonecznej w Bojszowach

Dofinansowanie 100% w ramach „Metropolitarnego Funduszu Solidarności”

82 334,92 zł

Wymiana starych, mało efektywnych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ograniczy jej zużycie.

 

5

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu

Dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior +” na lata  2015 – 2020 edycja 2017,                         moduł I: utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior +”

37 000,00 zł

Zastąpienie nieszczelnych okien starego typu o dużej powierzchni, nowoczesnymi, termooszczędnymi, pozwoli ograniczyć zapotrzebowanie energii niezbędnej do ogrzewania budynku.

6

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne ulicy Bliskiej w Bojszowach

Dofinansowanie 25% z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pozostałe 75% w ramach realizacji budżetu gminy Bojszowy

63 538,71 zł

Wymiana starych, mało efektywnych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną jak i ograniczy jej zużycie.

7

Przyjęcie od OSP Bojszowy Nowe z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach samochodu Volswagen Transporter 1,9 TD rok produkcji 2000, wycofanie z użycia Fiata Bravo 1,4 rok produkcji 1998

Przekazanie nieodpłatne

-

Wymiana samochodu spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

8

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Iveco Eurocargo rok produkcji 2015, wycofanie z użycia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Star rok produkcji 1981

Dofinansowanie ok. 40% z dotacji celowej budżetu państwa,

pozostałe 60% w ramach realizacji budżetu gminy Bojszowy

649 894,00 zł

Wymiana samochodu spowoduje znaczne zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.

9

Użyczenie przez OSP Bojszowy Nowe od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Midlum 280.14 Dxi rok produkcji 2008, wycofanie z użycia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Star rok produkcji 1988

Umowa użyczenia

-

Wymiana samochodu spowoduje znaczne zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.