MENU

Budżet na 2018r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2018

 

Projekt budżetu:

Zarządzenie Nr 0050/81/2017 w sprawie: : przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Budżet na 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2018

 

Data podpisania:

15.01.2018r.

 

Zmiany do budżetu:

  1. Uchwała Nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 lutego 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r.

  2. Uchwała nr XXXV/229/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r.

  3. Uchwała nr XXXV/230/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r.

  4. Uchwała nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

  5. Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018

  6. Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018

  7. Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.1218

 

Sprawozdanie:

-

 

Opinia RIO:

Opinia RIO 4200/II248/2017 z dnia 13.12.2017r.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.