MENU

Budżet na 2016r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2016

Projekt budżetu:

Zarządzenie nr 0050/90/2015 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2016r.

Budżet na 2016r.

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: budżetu gminy Bojszowy na rok 2016

Data podpisania:

 29.12.2015r.

Zmiany do budżetu:

  1.  Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016r
  2. Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok
  3. Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.
  4. Uchwała nr XX/129/2016 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.poz.57

Sprawozdanie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.

Opinia RIO:

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok