MENU

Budżet na 2015r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2015
Projekt budżetu:
Budżet na 2015r.
Uchwała nr III/15/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2015. 
Data podpisania:
 29.12.2014r.
Zmiany do budżetu:
  1. Uchwały nr IV/29/2015 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 09 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  2. Uchwała nr V/38/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  3. Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 11 maja 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  4. Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  5. Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  6. Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  7. Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  8. Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Sprawozdanie:
Opinia RIO:
  1. Opinia z 30.01.2015r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikającej  z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
  2. Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.