MENU

JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach

Adres:

43-220 Świerczyniec , ul. Sierpowa 38

Kierownik:

Anna Młocek

Z-ca kierownika:

Jolanta Uszok

Telefon

32 / 32-89-305; 32-89-375

Fax

32/ 32-89-305

e-mail

gopsboj@op.pl

strona internetowa:

www.gops.bojszowy.pl 

Organ nadzorujący:

Wójt Gminy Bojszowy