MENU

Budżet na 2014r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2014

Projekt budżetu:

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/2013 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2014r.

Budżet na 2014r.

Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2014

Data podpisania:

 17.01.2014r.

Zmiany do budżetu:

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2014.poz.424 

Sprawozdanie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

Opinia RIO: