MENU

Budżet na 2013r.

Uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XX/119/2011 w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2013

Budżet na 2013r.

Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie budżetu Gminy Bojszowy na rok 2013

Data podpisania:

2012-12-31

Zmiany do budżetu:

  1. Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013 rok
  2. Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r.
  3. Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
  4. Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.poz.306

Sprawozdanie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.

Opinia RIO:

-