MENU

Radni Kadencji 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Radnych

kadencji 2010-2014 

 

 

 

 

Na rozpoczęcie kadencji

 

Za 2010r.

(termin do 30.04.2011r.)

 

Za 2011r.

(termin do 30.04.2012r.)

 

Za 2012r.

(termin do 30.04.2013r.)

 

Za 2013r.

(termin do 30.04.2014r.)

 

Na zakończenie kadencji

 

Data umieszczenia na BIP:

     

 

 

 27.11.2014r.

KUMOR Marek 

Przewodniczący Rady Gminy

 

     

 

(11.07.2013)

 

(12.06.2014)

 

WRÓBEL Piotr

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

     

 

 

WILCZEK Antoni

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

     

 

 

Korekta

BIELA Stanisław

 

     

 

 

 

Korekta

CZARNYNOGA

Joanna

     

 

 

Korekta

 

Korekta

FUCHS Józef

     

 

 

 

Korekta

GRUSZKA Szymon

 

     

 

 

 

Korekta

GWÓŹDŹ Grzegorz

 

     

 

 

 

Korekta

 

Korekta

 

KNOPEK Krystyna

 

     

 

 

Korekta

 

 

KOSTYRA Henryk

 

     

 

 

Korekta

 

Korekta

ODROBIŃSKA Maria

     

 

 

Korekta

 

 Korekta

ROGALSKI Eugeniusz

     

 

 

 

ROKOWSKI Andrzej

 

     

 

 

 

Korekta

ŚCIERSKI Krzysztof

 

     

 

 

 

TOMALA Grzegorz

     

 

 

Korekta

 

Korekta

 

Oświadczenia 2010-2012 usunieto 5.11.2019