MENU

Radni Kadencji 2010-2014

Oświadczenie majątkowe Radnych

kadencji 2010-2014 

 

 

 

 

Na rozpoczęcie kadencji

 

Za 2010r.

(termin do 30.04.2011r.)

 

Za 2011r.

(termin do 30.04.2012r.)

 

Za 2012r.

(termin do 30.04.2013r.)

 

Za 2013r.

(termin do 30.04.2014r.)

 

Na zakończenie kadencji

 

Data umieszczenia na BIP:

01.03.2011r.

 06.05.2011r.

06.07.2011r. - RADNI

korekty radnych - 25.10.2011r.

 31.05.2012r.

 

 

 27.11.2014r.

KUMOR Marek 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

 

06.05.2011r.

 

19.07.2012r.

KOREKTA
21.11.2012r.

 

 

(11.07.2013)

 

(12.06.2014)

 

WRÓBEL Piotr

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 


WILCZEK Antoni

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

+

korekta

(26.10.2012r.)

 

 

Korekta

BIELA Stanisław

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

+

korekta

 

 

 

 

Korekta

CZARNYNOGA

Joanna

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

FUCHS Józef

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

GRUSZKA Szymon

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

Korekta

GWÓŹDŹ Grzegorz

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

 

KNOPEK Krystyna

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

 

KOSTYRA Henryk

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

ODROBIŃSKA Maria

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

 

Korekta

 

 Korekta

ROGALSKI Eugeniusz

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

ROKOWSKI Andrzej

 

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

Korekta

ŚCIERSKI Krzysztof

 

pdf.bmp (6.66 Kb) 

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

 

 

TOMALA Grzegorz

 pdf.bmp (6.66 Kb)

+ oświadczenie o prowadzeniu działalności

 

 

 

 

Korekta

 

Korekta

  1.  Informacja dot. ośw. majątkowych rdanych za 2010r.