BUDŻET

Liczba wyświetleń 1441
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Patrycja Czarnynoga Budrzet na 2020 r. - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga Budżet na 2019r. - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga Budżet na 2018r. - Strona - nowa
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana sortowania stron
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana uprawnień do edycji
Patrycja Czarnynoga BUDŻET - Strona - zmiana
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 Budrzet na 2020 r. 16
1 Budżet na 2019r. 15
1 Budżet na 2018r. 14
1 BUDŻET 13
1 BUDŻET 12
1 BUDŻET 11
1 BUDŻET 10
1 BUDŻET 9
1 BUDŻET 8
1 BUDŻET 7
1 BUDŻET 6
1 BUDŻET 5
1 BUDŻET 4
1 BUDŻET 3
1 BUDŻET 2
1 BUDŻET 1