MENU

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”

Zmiany:

  1. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/54/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”