MENU

Informacje ogólne

URZĄD GMINY BOJSZOWY

43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

tel. 32/ 21-89-366, 32/ 21-89-072,
fax. 32/ 21-89-071

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych i maili

e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl

 

 

URZAD_kopia.jpg (231.62 Kb)

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 

mgr inż. Henryk Utrata
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
tel. 32/ 21-89-366, 32/21-89-072,
fax. 32/ 21-89-071
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

 

Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Przyjmowanie skarg i wniosków:

 

 

Wójt Gminy

I Poniedziałek miesiąca:  od  15.00 do 16.00
Pozostałe poniedziałki:  od  07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
Każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

 

Dane do wystawienia faktury:

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646-10-30-746

 

Nr konta bankowego Gminy:

BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

 

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie - więcej ...

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

Informacja - więcej ...

UWAGA!

Informujemy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres wojt_bojszowy@pro.onet.pl , która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

UWAGA! Wyjątek stanowią wnioski o udostępnienie informacji publicznej