http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
FINANSE GMINY
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
SP Bojszowy
GSP Świerczyniec
SP Międzyrzecze
Gminne Gimnazjum
Gminne Przedszkole
GOPS
GZOZ
INSTYTUCJE KULTURY
SPÓŁKI KOMUNALNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
PRZETARGI
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE O ŚROODOWISKU I JEGO OCHRONIE
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
SP Bojszowy 
PLACÓWKI OŚWIATOWE
 
data publikacji:  25-01-2011 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2015 | 09:32
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
 
Adres szkoły:
43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 33
Dyrektor Szkoły
Barbara Sosna
Telefon
32 21-89-122
Fax
32 21-89-122
e-mail
strona internetowa
Organ prowadzący i nadzorujący
Wójt Gminy Bojszowy
Organ nadzoru pedagogicznego
Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 
 


Interaktywna Polska