http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
SZKOŁY I GIMNAZJA
SP Bojszowy
GSP Świerczyniec
SP Międzyrzecze
Gminne Gimnazjum
PRZEDSZKOLE
ŻŁOBEK
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
SP Bojszowy 
SZKOŁY I GIMNAZJA
 
data publikacji:  25-01-2011 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
 
Adres szkoły:
43-220 Bojszowy, ul. św. Jana 33
Dyrektor Szkoły
Barbara Sosna
Telefon
32 21-89-122
Fax
32 21-89-122
e-mail
strona internetowa
Organ prowadzący i nadzorujący
Wójt Gminy Bojszowy
Organ nadzoru pedagogicznego
Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 
 


Interaktywna Polska