MENU

Budżet na 2017r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2017

Projekt budżetu:

Zarządzenie nr 0050/74/2016 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2017r.

Budżet na 2017r.

Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia budżetu na 2017r.

Data podpisania:

 29.12.2016r.

Zmiany do budżetu:

 Uchwała XXVI/169/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 -

Sprawozdanie:

 -

Opinia RIO:

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały budżetowej na 2017r.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań